Outlook 2020–2022


Vastgoedbeleggingen
in Europese deelmarkten

De West-Europese vastgoedmarkten zijn onderling met elkaar verweven en kennen in het algemeen een hoge mate van transparantie. De Nederlandse vastgoedmarkt vormt echter maar een klein deel van de wereldwijde vastgoedmarkt en ook is de Nederlandse beleggingsmarkt voor vastgoed in absolute omvang beperkt. Door te investeren in internationaal vastgoed kan worden geprofiteerd van een ruimere beschikbaarheid van hoogwaardig vastgoed en hogere liquiditeit. Een internationale spreiding van vastgoedbeleggingen zorgt tegelijkertijd voor diversificatie en optimalisatie

van een beleggingsportefeuille. Om optimaal te kunnen profiteren, gaat de voorkeur daarbij uit naar core volwassen vastgoedmarkten met een laag risicoprofiel.

Door structurele veranderingen zoals de digitalisering van de samenleving, aanhoudende urbanisatie, conjuncturele veranderingen zoals vertraging van de wereldwijde economische groei, (geo)politieke onzekerheden zoals de brexit en de onvoorspelbaarheid van president Trump, en veranderende gebruikerseisen waarbij gebruikers/huurders steeds meer professionele service en flexibiliteit verwachten, is het opbouwen van een duurzaam renderende Europese vastgoed-portefeuille complexer dan ooit tevoren. Bovendien lijken we ons in een laat stadium van de huidige vastgoedcyclus te bevinden met historisch lage aanvangsrendementen, vertraging van
de huurprijsgroei en een voorzichtig oplopende lange rente na 2020¹ als belangrijkste indicatoren.


Ondanks deze structurele veranderingen en(geo)politieke onzekerheden blijft vastgoed in onze optiek ook de komende jaren een interessante beleggingscategorie vanuit diversificatieoogpunt. Door de juiste objecten in verschillende Europese markten en sectoren te selecteren, kan een gevarieerde vastgoed-portefeuille worden opgebouwd die ook in mindere tijden goed kan renderen. Daarbij gaat het om die geografische markten, sectoren en assets – submarkten/objecten - die het best bestand zijn tegen de veranderende omstandigheden en onzekerheden. Groeiende steden en stedelijke regio’s hebben op dat vlak de beste vooruitzichten vanwege de bovengemiddelde economische vooruitzichten en bevolkingsgroei door urbanisatie.

  1. Vanwege de vertraging in de Europese economie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) begin juni 2019 besloten de lange rente tot medio 2020 laag te houden. https://www.nu.nl/economie/5925258/ecb-verwacht-rente-langerhistorisch-laag-te-houden.html. Prognoses van Oxford Economics wijzen op een voorzichtige stijging van de lange rente vanaf 2021.

Trends en beleggingsfocus


image
image
image
image
image
image

Deel deze pagina

Contact

info@achmeavastgoed.nl

020 606 5611


Disclaimer Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.