Visie: actualiteit & perspectief

Syntrus Achmea heeft als doelstelling voor haar klanten zorg te dragen voor het financiële en maatschappelijke rendement. Trends en ontwikkelingen en de wijze waarop deze worden geïnterpreteerd, bepalen de kansen om dit rendement te verzilveren. Dit hoofdstuk draait om de actualiteit en de resulterende uitdagingen voor beleggers.

In het eerste onderdeel staat de actualiteit centraal. Syntrus Achmea schetst de actualiteit vanuit economisch en maatschappelijk perspectief. Covid-19 vormt daarin de rode draad. Syntrus Achmea heeft gedurende de eerste maanden van de coronacrisis regelmatige updates uitgebracht, waarbij economische scenario’s zijn uitgewerkt en telkens geactualiseerd. In deze Outlook worden de nieuwste inzichten verwerkt. Naast de impact van Covid-19 op het maatschappelijke leven, speelt een aantal ontwikkelingen vanuit een politiek en sociaal perspectief. Daarbij worden de ontwikkelingen die mogelijk beleggingen in vastgoed en hypotheken kunnen beïnvloeden, geïnventariseerd.

Het tweede onderdeel vertaalt economische en maatschappelijke ontwikkelingen naar uitdagingen waarvoor beleggers zich gesteld zien. Dit wordt uitgewerkt langs drie lijnen. Ten eerste wordt gekeken naar de verwachtingen voor de stedelijke ontwikkeling en wordt aangegeven voor welke opgaven een rol voor institutionele beleggers is weggelegd. Ten tweede wordt een link met het ESG-perspectief gelegd, want maatschappelijk verantwoord beleggen neemt aan belang toe. En tot slot wordt onder het thema ‘innovatie’ aangegeven met welke vernieuwingen beleggingskansen kunnen worden benut.

Trends en ontwikkelingen


image
image
image
image
image